top of page

Ordensregler:

1. Anvisninger fra banepersonalet skal følges

2. Banepersonalet er berettiget til at sammensætte hold og spilleform,

    så spillet på banen afvikles bedst muligt.

3. Såfremt anvisninger ikke følges, kan personalet bortvise spillere fra

    banen, uden erstatning for greenfee.

4. Personalet har altid fortrinsret på banen, afvent tegn fra banepersonalet

    før du slår dit slag

5. Vis altid hensyn til andre spillere.

6. Husk at rive bunkers efter brug og opret nedslagsmærker på greens

 

Regler vedr. Spil

1.   Hver spiller skal have sin egen bag, med minimum

      et halvt sæt jern/køller.

2.   På greens må KUN bruges putter.

3.   Hvert hold må max bestå af 4 spillere.

4.   Hurtigere hold skal “vinkes” igennem. (træd til side og

      lad dem spille forbi)

5.   Hvis din bold ikke findes med det samme, vink da holdet bagved

      igennem.

6.   Gør dig klar mens dine medspillere slår.

7.   Når du har spillet et hul færdigt, føres scorekortet

      først på næste tee-sted.

8.   Hold tempoet på banen.

9.   Hvis du ved et uheld slår din bold i retning af andre spillere,

      råber du “FORE”.

10. Se efter bolden til den ligger helt stille, så du hurtigt

      kan finde den.

11. Er der fare for din bold er slået væk, slå da en

      provisorisk bold med.

12. Tag hensyn til bilerne på vejene.

13. Blå pæle giver GRATIS drop. (ny beplantning)

14. Max 8 slag per hul, herefter samles bolden op og der noteres 10 på

      scorekortet på næste tessted.

 

HUSK! Al færdsel på banens område foregår på eget ansvar

bottom of page